Dostosowanie ESP Żydowo do prowadzenia ruchu w wartościach mocy netto

Numer zamówienia: ZC/02/EOZE-MP/2021
Termin składania ofert: 06-12-2021 11:00
Data ostatniej aktualizacji:
Status: Składanie ofert


Energa OZE S.A. publikuje ogłoszenie o zamówieniu i zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:

DOSTOSOWANIE ESP ŻYDOWO DO PROWADZENIA RUCHU W WARTOŚCIACH MOCY NETTO.

Numer postępowania: ZC/02/EOZE-MP/2021

Termin składania ofert został wyznaczony na 06 grudnia 2021 r. godzina 11:00.