Zarząd Energa OZE

Prezes Zarządu

Piotr Meler

Piotr Meler

Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Kurt

Krzysztof Kurt

Wiceprezes Zarządu

Bartek Marchut

Bartłomiej Marchut

Wiceprezes Zarządu

Romualda Gałęzewska

Rada nadzorcza Energa OZE

Przewodniczący Robert Harasimiuk  
Wiceprzewodnicząca Krystyna Urbańska
Sekretarz Andrzej Denis
Członek Patryk Felmet
Członek Zbigniew Kulewicz
Członek Joanna Łuszcz-Włodek
Członek Witold Kąkol
Członek Leszek Szymczak
Członek Tomasz Wiatrak