Linia Biznesowa Wytwarzanie realizuje działalność związaną z wytwarzaniem energii elektrycznej i cieplnej, świadczeniem usług systemowych oraz przesyłem i dystrybucją ciepła. Wykorzystuje do tego posiadane jednostki wytwórcze w elektrowni szczytowo-pompowej oraz odnawialne źródła energii takie jak: woda, wiatr, biomasa, promieniowanie słoneczne oraz paliwo kopalne- węgiel kamienny.

Na koniec trzeciego kwartału 2020 roku wyprodukowano ponad 3,2 TWh energii elektrycznej w różnego typu źródłach wytwórczych, w tym m.in.: w elektrowni systemowej w Ostrołęce, elektrociepłowniach w Elblągu i Kaliszu, elektrowni wodnej we Włocławku, małych elektrowniach wodnych, elektrowniach wiatrowych i fotowoltaicznych. W wielu lokalizacjach energia elektryczna produkowana jest w konwencjonalnych źródłach wytwórczych w procesie kogeneracji.

Moce elektryczne zainstalowane Grupy Energa wynoszą około 1,4 GWe, w tym ok. 532 MWe mocy osiągalnej w odnawialnych źródłach energii (OZE no fuel, współspalanie biomasy), co daje roczną produkcję z OZE średnio na poziomie 1,4 TWh/rok.

W ramach Linii Biznesowej Wytwarzania działa 8 spółek - wytwórczych i wspierających. Podmiotem wiodącym Linii Biznesowej Wytwarzania jest spółka Energa OZE S.A., która koordynuje działalność Grupy w ramach pięciu głównych obszarów:

  • wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE),
  • wytwarzanie energii elektrycznej i/lub cieplnej w elektrowni systemowej, elektrociepłowniach i ciepłowniach,
  • świadczenie usług systemowych,
  • przesył i dystrybucja ciepła,
  • świadczenie usług wspierających, takich jak usługi modernizacyjno-serwisowe.