Grupa ORLEN inicjuje działania wspierające poprawę i ochronę środowiska Bałtyku

Grupa ORLEN inicjuje działania wspierające poprawę i ochronę środowiska Bałtyku

Podczas ósmej edycji Międzynarodowego Kongresu Morskiego w Szczecinie odbył się zorganizowany pod patronatem Grupy ORLEN panel dyskusyjny dotyczący ochrony środowiska naturalnego. W jego trakcie m.in. przedstawiciele Energi OZE i środowisk naukowych dyskutowali o tym, jakie szanse dla poprawy stanu Morza Bałtyckiego niosą ze sobą inwestycje w morską energetykę wiatrową.

 

Kongres, którego Partnerem Strategicznym była Grupa ORLEN, było ważnym wydarzeniem dotyczącym różnych aspektów gospodarki morskiej skupiającej się wokół Morza Bałtyckiego. Jednym z poruszanych tematów była przyszłość Morskiej Energetyki Wiatrowej, której rozwój jest jednym z filarów realizowanej przez Grupę strategii ORLEN2030. Zakłada ona, że do 2030 roku na inwestycje w nowoczesną energetykę, w tym na inwestycje offshore wind Koncern wyda 47 mld zł.

W trakcie Kongresu odbył się panel zatytułowany „Morska Energetyka Wiatrowa jako szansa na wsparcie ochrony zasobów naturalnych Morza Bałtyckiego”. W jego trakcie przedstawiciele inwestorów, administracji rządowej i środowisk naukowych dyskutowali o wpływie inwestycji na środowisko i możliwych rozwiązaniach technologicznych, które przyniosą korzyści dla jego poprawy.

Podczas panelu przedstawiono m.in. dotychczasowe osiągnięcia na tym polu. Grupa ORLEN i Energa we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim i Politechniką Krakowską podjęły działania, których celem ma być poprawa stanu Morza Bałtyckiego. Wykorzystanie infrastruktury morskich farm wiatrowych oraz nadwyżek produkcji energii elektrycznej może bowiem pomóc we wdrażaniu wypracowanych przez konsorcja naukowo-przemysłowe rozwiązań, które korzystnie wpłyną na środowisko Bałtyku.

Wspólne plany spółek zakładają wdrożenie projektów badawczo-rozwojowych, które pozwolą na przetestowanie, a następnie wdrożenie odpowiednich technologii na Bałtyku. Co zostało podkreślone - poprawa stanu środowiska Bałtyku możliwa będzie do osiągnięcia poprzez efekt skali, co wymaga zaangażowania wielu deweloperów i operatorów morskich farm wiatrowych. Zdaniem ekspertów szczególną szansą, jest trwający obecnie proces przyznawania nowych, łącznie 11 koncesji na projekty, które będą realizowane do 2040 roku. Wdrożenie omawianych rozwiązań technologicznych przez na obszarze nowych koncesji wynoszącym łącznie ok. 2,5 tys. km2 daje realną szansę na poprawę stanu Bałtyku w przeciągu nadchodzących dekad.

Dlatego Grupa ORLEN, będąca jej częścią Energa oraz współpracujące z nimi ośrodki naukowe inicjują szeroką dyskusję na temat możliwości wdrożenia tego typu rozwiązań na szeroką skale. Zaproszenia do niej zostaną skierowane do przedstawicieli odpowiednich ministerstw i agencji rządowych, m.in. Narodowego Centrum Badań i Rozwoju czy Narodowego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem będzie zachęcenie do podjęcia wspólnych działań mających na celu opracowanie ogólnokrajowego, strategicznego programu badawczego poświęconego poprawie i ochronie środowiska Morza Bałtyckiego.

 

 

 

Zawsze aktualne wiadomości na temat Energi z Grupy ORLEN znajdziecie na naszym Twitterze a także na naszym Facebooku

Grupa Kapitałowa ORLEN, do której należy Energa, jest największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, notowaną w prestiżowych, światowych zestawieniach Fortune Global 500, czy Platts TOP250. Prowadzi działalność na 6 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie. Koncern dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 35 mln ton różnych gatunków ropy rocznie, a sprzedaż detaliczną prowadzi z wykorzystaniem największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci ponad 2800 stacji paliw. Oferta Grupy ORLEN to ponad 50 najwyższej jakości produktów petrochemicznych i rafineryjnych. Nasze produkty docierają na 6 kontynentów do ponad 110 krajów.

PKN ORLEN jest również liczącym się graczem na rynku energii w Polsce, dysponującym mocami na poziomie 3,3 GWe, z czego 1,38 GWe zainstalowane jest w aktywach wytwórczych Energi. W obszarze wydobycia Koncern dysponuje własną bazą zasobów ropy i gazu (2P), które na koniec 2019 roku wyniosły 197,3 mln boe. PKN ORLEN jest wiodącym podmiotem, który zrealizuje proces tworzenia jednej firmy o zdywersyfikowanych przychodach i silnej pozycji na rynku europejskim. W kwietniu 2020 roku przejął Grupę Energa, w lipcu br. otrzymał od Komisji Europejskiej warunkową zgodę na przejęcie Grupy LOTOS oraz zainicjował proces przejęcia kapitałowego PGNiG.

39 proc. mocy zainstalowanej w aktywach wytwórczych Energi pochodzi z OZE. Wpisuje się to w strategię energetyczną Grupy ORLEN, ukierunkowaną ściśle na nisko i zeroemisyjne źródła energii. Silnym i stabilnym sektorem działalności Energi jest też dystrybucja. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 192 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju. W I półroczu 2021 roku Energa dostarczyła do odbiorców 11,6 TWh energii elektrycznej.