PV Gryf wchodzi w kluczową fazę

PV Gryf wchodzi w kluczową fazę

Budowa PV Gryf, nowej farmy fotowoltaicznej Energi OZE, weszła w najważniejszy etap. Rozpoczął się montaż ok. 40 tys. paneli fotowoltaicznych. Farma będzie mieć moc zainstalowaną ok. 20 MW. Planowany termin uruchomienia PV Gryf to grudzień 2021 r.

 

Rozpoczął się etap dostaw i montażu modułów fotowoltaicznych. Cała logistyka związana z dostawą i montażem paneli przewidziana jest na kilka etapów i potrwa ok dwa miesiące. Panele będą montowane na posadowionych już konstrukcjach wsporczych. Po zainstalowaniu paneli inwestycja wejdzie w końcową fazę - testów, odbiorów i pozyskania końcowych pozwoleń administracyjnych: na wyprowadzenie mocy i na użytkowanie farmy. Planowany termin uruchomienia PV Gryf to grudzień 2021 r.
Do budowy farmy fotowoltaicznej wykorzystywane są wysokosprawne, monokrystaliczne moduły fotowoltaiczne o jednostkowej mocy 540 W wykonane w technologii half cut. Szacuje się, że produkcja z całej farmy o mocy ok. 20 MW pozwoli pokryć zapotrzebowanie na energię elektryczną ok. 10 tys. gospodarstw domowych. Za nadzór nad poprawną realizacją inwestycji w oparciu o świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu odpowiedzialna jest spółka Energa Green Development z Grupy ORLEN.

Łączny potencjał to 160 MW

PV Gryf, wraz z sąsiadującą z nią bezpośrednio Farmą Wiatrową Przykona, zlokalizowana jest na 300 ha gruntów zrekultywowanych po odkrywce kopani węgla brunatnego Adamów. Szacuje się, że na tym terenie powstać mogą źródła odnawialne o łącznej mocy zainstalowanej ok. 160 MW. Oznacza to, że po uruchomieniu farmy PV Gryf i z działającą już od roku FW Przykona, tereny te wciąż skrywać będą potencjał przeszło 100 MW mocy, która może być zainstalowana w aktywach OZE.

Farma ze wsparciem aukcyjnym

Farma fotowoltaiczna PV Gryf znalazła się wśród zwycięzców rozstrzygniętej 14 grudnia 2020 r. aukcji zwykłej na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w kategorii farm fotowoltaicznych i wiatrowych o mocy powyżej 1 MW. Dzięki temu Energa OZE, może liczyć na stałą cenę sprzedaży do 2036 roku. Łącznie, na lata 2021-2036, Urząd Regulacji Energetyki zakontraktował w aukcji, w której brała udział farma Energi, wolumen ok. 42 mln MWh energii elektrycznej o wartości blisko 9,5 mld zł.
Polecenie rozpoczęcia prac (ang. Notice to Proceed, w skrócie NTP) dla PV Gryf wydane zostało z końcem 2020 roku.

Rozwój fotowoltaiki zgodny ze strategią ORLEN2030

Rozbudowa mocy wytwórczych z odnawialnych źródeł energii trwa w Enerdze od lat, zarówno poprzez akwizycje, jak też inwestycje własne. Proces ten uległ intensyfikacji wraz z przejęciem kapitałowym Energi przez Grupę ORLEN, której strategia energetyczna oparta jest na zero- i niskoemisyjnych źródłach wytwórczych. Z kolei do 2050 roku planuje osiągnąć neutralność emisyjną.
W cele te wpisuje się nie tylko farma PV Gryf, ale także pięć mniejszych farm fotowoltaicznych o łącznej mocy zainstalowanej  ok. 5 MW, których uruchomienie planowane jest na 2022 r. Cztery z nich: dwie w Samolubiu (woj. warmińsko-mazurskie) oraz po jednej w Czernikowie (woj. kujawsko-pomorskie) i Przykonie (woj. wielkopolskie) mają już wydane polecenia rozpoczęcia prac budowlanych (ang. NTP – Notice-to-Proceed). W przypadku piątej, zlokalizowanej w Pierzchałach (woj. warmińsko-mazurskie), wydanie polecenia spodziewane jest w najbliższym czasie.