Wszczęcie postępowań kwalifikacyjnych na członków Zarządu Energa OZE

Wszczęcie postępowań kwalifikacyjnych na członków Zarządu Energa OZE

Rada Nadzorcza Energa OZE podjęła uchwały o wszczęciu postępowań kwalifikacyjnych na Prezesa i Wiceprezesa spółki.

Rada Nadzorcza Energa OZE podjęła uchwałę nr 19/III/2020 w dniu 18 kwietnia 2020 roku o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Energa OZE SA z siedzibą w Gdańsku nowej III kadencji oraz uchwałę nr 20/III/2020 w dniu 18 kwietnia 2020 roku o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki Energa OZE SA z siedzibą w Gdańsku nowej III kadencji.

Więcej informacji na temat wymagań dot. kandydatów i aplikacji na wyżej wymienione stanowiska znajdują się w zakładace "Oferty pracy".