Ze względu na pandemię SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19 Zespół Reagowania Kryzysowego spółki ENERGA OZE SA podjął decyzję o zamknięciu obiektów dla celów zwiedzania. Na chwilę obecna nie jest znany termin ponownego udostępnienia obiektów dla zwiedzających.

Aktualności

V Wezwanie Akcjonariusza Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji z dnia 14 grudnia 2020 roku

Zarząd Spółki pod firmą Energa OZE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. ...

IV Wezwanie Akcjonariusza Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji z dnia 30 listopada 2020 roku

IV Wezwanie Akcjonariusza Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji z dnia 30 listopada 2020 roku Zarząd Spółki pod firmą Energa OZE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (dalej „Spółka”) w związku z art. ...

III Wezwanie Akcjonariusza Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji z dnia 16 listopada 2020 roku

III Wezwanie Akcjonariusza Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji z dnia 16 listopada 2020 roku Zarząd Spółki pod firmą Energa OZE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (dalej „Spółka”) w związku z art. ...

WIĘCEJ

O Energa OZE

Przetargi

Obiekty