Ze względu na pandemię SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19 Zespół Reagowania Kryzysowego spółki ENERGA OZE SA podjął decyzję o zamknięciu obiektów dla celów zwiedzania. Na chwilę obecna nie jest znany termin ponownego udostępnienia obiektów dla zwiedzających.

Aktualności

Powołanie wiceprezesa ENERGA OZE S.A.

W dniu 26 października br. Rada Nadzorcza spółki Energa OZE S.A. podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 27 października br. Pani Romualdy Gałęzewskiej na stanowisko wiceprezesa Spółki.  ...

Nowy członek Zarządu w Energa OZE

W dniu 26 października br. Rada Nadzorcza spółki Energa OZE podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 27 października br. Pani Romualdy  Gałęzewskiej na stanowisko wiceprezesa spółki ...

Postępowanie kwalifikacyjne na Wiceprezesa Energa OZE S.A.

Rada Nadzorcza Spółki Energa OZE S.A. ogłasza o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko:WICEPREZESA ZARZĄDU Spółki Energa OZE S.A. z siedzibą w Gdańsku.    Szczegóły w załącznikach.  ...

WIĘCEJ

O Energa OZE

Przetargi

Obiekty