Ze względu na pandemię SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19 Zespół Reagowania Kryzysowego spółki ENERGA OZE SA podjął decyzję o zamknięciu obiektów dla celów zwiedzania. Na chwilę obecna nie jest znany termin ponownego udostępnienia obiektów dla zwiedzających.

Aktualności

Energa OZE wygrała tegoroczną aukcję OZE

W aukcji OZE dla instalacji odnawialnych źródeł energii o mocy zainstalowanej do 1 MW zwyciężyło pięć projektów małych farm fotowoltaicznych: będące już na etapie budowy obiekty w Samolubiu (dwie farmy, woj. ...

Modernizacja układu rozruchu w ESP w Żydowie

Elektrownia Szczytowo-Pompowa (ESP) w Żydowie przystąpiła do wymiany układu rozruchu hydrozespołów. Nowy układ poprawi sterowanie pracą i wydłuży czas eksploatacji elektrowni jako magazynu energii i elementu regulacji w KSE. ...

Uzasadnienie do ustalenia innej wysokości wynagrodzenia stałego dla Członków Zarządu Spółki Energa MFW 2 Sp. z o.o.

Uzasadnienie do ustalenia innej wysokości wynagrodzenia stałego dla Członków Zarządu Spółki Energa MFW 2 Sp. z o.o. Informacje szczegółowe w załączonym pliku.  ...

WIĘCEJ

O Energa OZE

Przetargi

Obiekty