Ze względu na pandemię SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19 Zespół Reagowania Kryzysowego spółki ENERGA OZE SA podjął decyzję o zamknięciu obiektów dla celów zwiedzania. Na chwilę obecna nie jest znany termin ponownego udostępnienia obiektów dla zwiedzających.

Aktualności

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko: CZŁONKA ZARZĄDU Spółki Energa Elektrownie Ostrołęka S.A.

Energa OZE S.A. ogłasza o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko: CZŁONKA ZARZĄDU Spółki Energa Elektrownie Ostrołęka S.A. z siedzibą w Ostrołęce   Kandydat ubiegający się o stanowisko powinien przedłożyć zgłoszenie obejmujące: kwestionariusz osobowy, zgodny ze wzorem, obowiązującym w Grupie ENERGA wraz z wypełnionymi oświadczeniami (wersja edytowalna dołączona do ogłoszenia), życiorys...

Projekt hybrydowego magazynu energii ponownie nagrodzony

Wybudowany przez Energę z Grupy ORLEN hybrydowy magazyn energii w Bystrej został wyróżniony w pierwszej edycji Rankingu Inicjatyw Dekarbonizacyjnych. Projekt uznano za jedno z najbardziej pomysłowych i efektywnych działań służących ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych. ...

Grupa ORLEN inicjuje działania wspierające poprawę i ochronę środowiska Bałtyku

Podczas ósmej edycji Międzynarodowego Kongresu Morskiego w Szczecinie odbył się zorganizowany pod patronatem Grupy ORLEN panel dyskusyjny dotyczący ochrony środowiska naturalnego. W jego trakcie m.in. przedstawiciele Energi OZE i środowisk naukowych dyskutowali o tym, jakie szanse dla poprawy stanu Morza Bałtyckiego niosą ze sobą inwestycje w morską energetykę wiatrową. ...

WIĘCEJ

O Energa OZE

Przetargi

Obiekty